Blog

11 Şubat 2008

Çoklu Zekanın Geliştirilmesinde Doğa Yürüyüşü Sporu

Ülkemizde son yılların popüler spor dallarından biri “doğa yürüyüşü” sporudur. Bunun nedeni her ekonomik gelir gurubu ve her yaştan katılımcı tarafından yapılabiliyor oluşunda gizlidir. Ülkemizde oluşturulan ve uygulamaya çalışılan çevre politikalarının insan merkezli olmadığı bilinen bir gerçektir.

Bu durum doğa kullanımını sürdürülebilir olmaktan salt tüketme biçimine dönüştürmektedir.Doğa eğitimi konusunda ülkemizde sistemli bir çalışma yoktur. Bilindiği gibi eğitim sürekli değişen ve yeni teoriler üretilerek gelişen yenilikçi bir kavramdır. Bu yeniliklerden birisi de Prof. Dr. Howard Gardner’in öne sürdüğü çoklu zeka kuramıdır. Bu çalışmada deneyimlenmiş bilgiler ışığında doğa yürüyüşlerinde çoklu zekanın geliştirilmesine dair önermelerde bulunmak hedeflenmiştir.

Çoklu Zeka Kuramının merkezini,“Zeki olmanın bir ya da iki yolu yoktur.” Önermesi oluşturmaktadır. Zeki olmanın birden çok yolu varsa, öğretimin de birden fazla yolu vardır Çoklu zekâ kuramı, bireysel farklılıkların önemli olduğu fikrinin geçerliliğidir. Geliştirilecek bu farkındalıklar sayesinde doğa ve sorunlarını algılama en üst düzeye çıkartılacak farklı çevre koruma politikaları oluşturulması sağlanabilecektir.

 

zati erbaş

Doğa Okulu

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir