Blog

7 Şubat 2008

Doğa Yürüyüş Sporunda Liderlik

Grubun önünde yürümek lider olmak anlamını taşımaz. 

Doğada yürüyüş bir takım oyunudur, başarı ancak tüm ekibin uyumlu çalışması ile mümkündür.

Lider olmak bilgili, deneyimli, ahlaki değerleri yüksek, eş-güdüm yeteneği gelişmiş, otoriter, yaratıcı, mücadeleci, sabırlı, değişime açık ve güvenilir olmak demektir. Etkinliğin planlanmasında bu özellikler dikkate alınarak lider seçimi yapılır. Uygulama sadece liderin vereceği kararlarla yapılabilir ve tartışmaya açık değildir. Bu nedenle, lider değişiklikleri yapabilme kararlılığına ve koşulları değerlendirerek geleceği görebilme yetisine sahip olmalıdır. Risk algılamadaki yeteneği ile ekibi olası tehlikelerden uzak tutabilmelidir.

Etkinliğin başarısı bireylerden gelen bilgiler doğrultusunda oluşturulacak uyuma bağlıdır. Lider bu bilgileri değerlendirerek motivasyonu en yüksek düzeyde tutan ve hareketi yönlendirendir. Gelişmiş iletişim ve sorgulama yeteneği ile değişimlere kolay uyum sağlanmasını gerçekleştirendir. Takım ruhuna inanan, paylaşan ve başarıyı ekibe yükleyendir.

Bu temel özellikleri sayesinde lider;

Uzun süreli aktivitelerde; doğal koşullar, yükseklik, iyi beslenememe, bilgi eksikliği, deneyimsizlik gibi nedenlerden doğan problemlerin çözümünde önemli bir rol oynar. Algılama yeteneği ile her hatanın etkinliği ve gurubu tehlikeye soktuğunu bilerek, bunu fark eder ve giderir.

Yaşayarak öğrenme bu etkinliklerin temelini oluşturan yöntemdir. Ekibin birbirine güven duyduğu ve bağlılığın önemli olduğu gurupta, lider bu bilgilenmenin sürekliliğini sağlar ve eğitici rolünü benimser.
İyi bir ekip, bilgili ve donanımlı bireyler, hedefe ulaşmak ve başarı demektir.

zati erbaş

Genel

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir