Blog

7 Şubat 2008

Doğa Yürüyüşlerinde Dal Çarpmaları Sonucu Oluşan Göz Yaralanmaları

Doğa yürüyüşlerinde göz ardı edilen tehlikelerden biri de dal çarpmaları sonucu oluşan göz yaralanmalarıdır. Basit bir söylemle ifade edilmesine rağmen bu tehlikeli durum, ciddi sonuçlar doğurabilir. Göz yaralanmaları doğada tedavi edilemezler. Yaralanmanın oluştuğu durumlarda göz olduğu gibi kapatılıp emniyete alınmalı ve en kısa zamanda yetkili sağlık kuruluşlarına ulaşım sağlanmalıdır. Tedavi edilemedikleri durumlarda kalıcı hasarlar bırakan bu yaralanmalar ciddiyetle ele alınmalıdır. Bu kazalardan korunma ,pasif emniyet tedbirlerine uyulması ve bu kuralların ciddiyetle uygulanması ile gerçekleşir.

Dal çarpmalarındaki pasif emniyet tedbirleri nelerdir?
Doğa yürüyüşlerinde genel kurallara uymanın dışında da katılımcıların kendi güvenlikleri için uygulamaları gereken önlemler vardır. Katılımcı bu sayede gurup uyumunu koruduğu gibi kendini de ciddi kazalardan koruyabilir.
Dal çarpmaları sonucu oluşan göz yaralanmaları, genellikle öndeki yürüyüşçüye duyulan güven sonucu oluşur. Önde giden gurup üyesinin, esnettiği dalları bizi koruyacak biçimde bırakacağını düşünürüz . Kısmen doğru olduğu düşünülen bu davranış, uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle doğru kabul edilemez. Bunun nedeni önde gidenin giysisine veya çantasına takılan dalların kontrol edilememesinin yanında, elle kontrol edilmeye çalışılan dalların hareketinin de beklenenin dışında olabileceğidir.Bununla birlikte önde giden gurup üyeside dalların hareketini enaza indirecek biçimde davranmalıdır.
Eğer önde ve arkada giden arasındaki bu tehlikeli durumun önlenmesi, arkadan gelenin emniyetini almak biçiminde oluşursa;
  • Güvenlik açıklarına
  • Yürüyüş temposunun düşmesine
  • Motivasyon kaybına
  • Zaman kaybına

neden olacaktır.

Katılımcı sayısının fazla olduğu durumlar göz önüne alındığında tehlikenin büyüklüğü kolaylıkla anlaşılabilir. Bu nedenle gurup yürüyüşlerinde dal çarpmalarından korunmanın temel yolları şunlardır:
  • Güvenli yürüyüş mesafesi bırakılmalıdır.
  • Önde giden yürüyüşçünün hareketleri kontrol edilmelidir
  • Kazaya neden olacak davranışlardan kaçınılmalıdır
  • Tehlike oluşturabilecek güzergahlar seçilmemelidir.
Kurallara uymak sizi dal çarpmalarından doğacak göz yaralanmalarından koruyacağı gibi, önde oluşacak tehlikeli durumlardan erken haberdar olmanızı sağlayarak önlem almanız için size zaman yaratacaktır.
Yürüyüş sopaları en önemli yardımcılarımızdan birisidir.  Eğimli arazilerde yapılan yürüyüşlerde, eğim ya da yüzey özellikleri nedeniyle yürüyüş sopaları tutunma işlevlerini yerine getiremeyebilirler. Yürüyüş esnasında tutunma noktasından kurtulan yürüyüş sopası eğim nedeniyle geriye doğru savrulur. Bu nedenle güvenli yürüyüş mesafesi oluşturmak ve bu tehlikeden korunmak, arkadan gelen yürüyüşçünün alacağı pasif emniyet tedbirleri ile gerçekleşmelidir. Düz yürüyüşlerde ise baton asla göz mesafesine kaldırılmamalı ve taşınırken tutucu uçlar ön tarafta olmalıdır.
zati erbaş
Doğada Yürüyüş

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir