Blog

7 Şubat 2008

Doğa Yürüyüşlerinde Dilsel-Sözel Zekanın Geliştirilmesi İçin Öneriler

Dilsel-sözel zekanın doğa yürüyüşleri ile geliştirilmesi, yaşamsal döngünün algılanması ve yorumlanması konusunda büyük yararlılıklar sağlar. Doğa korumada en önemli adımlardan biri olan farkındalık algısı bu sayede hızla geliştirilebilir.

Kendimizi en kolay nasıl ifade ediyoruz. Şüphesiz bu soruya verilen yanıt konuşaraktır. Ana dili iyi kullanma becerimiz kendimizi ifade etme ve karşımızdakini anlama kapasitemizi arttıracaktır. Dildeki bu hakimiyet yazma ve konuşma becerileri ile kendini gösterir. Dilsel düşünme biçimi simgeleri kavramlara dönüştürme, dili üretme becerisi olarak kendini gösterir.

Doğa yürüyüşlerinin dilsel-sözel zekanın geliştirilmesine olan etkisinin ne olabilir.
Her etkinlik sonunda doğada yaşanılan deneyimlerin ifade edilmesini sağlayacak bir sistem oluşturmak büyük bir yararlılık sağlar. Doğal döngü ile ilgili kavramların algılanması ve yorumlanması ilgili bir ifade fırsatı; farkındalık yaratmak yolunda önemli bir adımdır.

Doğa yürüyüşü etkinliklerinde sessizlik kuralı büyük önem taşır. Çok sesli düşüncelerin ortaya çıkardığı belirsizliğe neden olan ortamlar doğada çeşitli risklerinde ortaya çıkmasına neden olur. Dilsel-sözsel zekanın geliştirilmesi ile çelişki ifade ediyor gibi gözüken bu durum; yapılan işin kayıt altına alınması gerektiğinin öğretimesiyle yarar elde etme durumuna dönüşür. Bu sayede katılımcı sessizlik kuralını bozmadan yazmaya yönlendirilerek dilsel-sözel zekanın geliştiren basamaklardan birine ulaşması sağlanmış olur.

Her etkinliğin sonunda doğa ile ilgili temel kavramların ifadesi, kayıt altına alınan işin değerlendirilmesi ve bütünlüğün algılanması konusunda yaratılacak ifade ortamı önem taşır. Bu sayede dilsel-sözel zekanın gelişmesine hız kazandıracak destekler sağlanmış olur.

zati erbaş

Doğa Okulu

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir