Blog

6 Şubat 2008

Doğa Yürüyüşlerinde Doğa Zekasının Geliştirilmesi İçin Öneriler

Zorlu kış koşullarında yapılan her yürüyüş doğa zekasının geliştirilmesine büyük bir katkı sağlar.”Doğa zekası” ile tanımlamaya çalıştığımız şey; doğal döngü içerisindeki tüm canlıların evrimsel süreç içerisindeki gelişimleri hakkında düşünme becerisidir.

Geliştirme sürecinde temel kullanım aracının doğa oluşu, iklimsel koşulların birincil planda değerlendirilmesi gerektiği anlamını taşır. Zor ya da kolay koşullar, doğada savunmasızlık durumu, doğal güzelliklerin getirdiği rahatlama duygusu bireylerin doğal yaşam içerisindeki yerlerini algılamada büyük bir yarar sağlar. Bu durum, doğal döngünün algılanması sürecini kolaylaştırarak, doğa zekasının geliştirilmesini hızlandıracaktır.

Doğal alanların yapısal özellikleri dikkate alınması gereken bir diğer husustur. Karşılaşılan engebelerin aşılması evresi de doğa zekasının gelişmesi sürecini hızlandıran bir diğer unsurdur. Bu sayede öz güven sorununun aşılmasına büyük bir hız kazandırılmış olunur. Bu gelişim süreci, çözümün kendi içimizde olduğunu gösterecektir.

İklimsel koşulların insanları az etkilediği durumlarda (Kar,soğuk,yağmur vs.) doğanın kazanımları bir rehabilitasyon etkisine dönüşür. Gün ışığı, renkler, yüzey şekilleri, yansımalar ve sesler insan algısında farklı etkiler yaratır. İnsan algısında önemli bir yer tutan güzellik kavramının uyumdan kaynaklandığının fark edilmesi ise doğa zekası oluşturmadaki en büyük yararlılığı sağlar.

zati erbaş / ankara 06.02.2008

Doğa Okulu

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir