Blog

11 Şubat 2008

Doğa Yürüyüşlerinde Matematiksel-Mantıksal Zekasının Geliştirilmesi İçin Öneriler

Doğal döngü nasıl işliyor. Çoklu zeka kuramı içerisinde yer alan guruplarının bu soruya verdiği yanıtlar farklı olacaktır. Matematiksel zeka, soyut sembolleri etkili kullanabilmesi ile kendini gösterir. Sebep-sonuç ilişkisi kullanarak oluşumu-işleyişini irdeleme ve mantık yürütme bu zeka biçimine sahip olanların genel özelliğidir. Mantıksal düşünme biçimi, veri toplam, sonuç çıkarma ve hipotez kurma yeteneğidir.

Doğa yürüyüşü matematiksel-mantıksal zekanın geliştirilmesi için pek çok kaynağa sahiptir. Bu zeka gurubundakiler için veri toplama ve analiz yetenekleri pek çok ayrıntıyı onlar için bir eğitim aracına dönüştürür.

Matematikse-Mantıksal zekaya sahip bireylerin doğa eğitiminde kullanılacak önerilerden bazıları şunlardır.

Vahşi yaşamı algılamak çoğu zaman izler ve dışkılar yoluyla gerçekleşmektedir. Dışkı içeriği, biçimi ve dışkılama yeri barındırdığı bilgiler açısından veri, yorum ve teori üretmede kullanılabilir. Bu sayede vahşi yaşamı kolaylıkla tanımlanabilir.

Hayvan izleri; iz derinliği, adım boyu, iz sıklığı ve bu izler ile oluşan yollar; hayvanın ağırlığını, boyunu, sayısını ve beslenme alanlarını öğretmede kullanılır. Bu veriler kullanılarak matematiksel zekaya sahip bireyin farkındalık kazanması sağlanabilir.

Ağaçların geometrisi, ormanın sıklığı, güneş ışığı ile olan neden-sonuç ilişkisi, diğer canılar ile etkileşimini anlatmak; ormanları matematiksel-mantıksal zekaya sahip birey için en işlevsel öğretme biçimidir.

Dağlar;  yükseklikleri ve yüksekliğe bağlı olarak değişen eko sistemler, oksijen oranı, güneş ışığı, eğim oranı, yağış oranları olarak ifade edilmelidir. Her verinin sayısal oluşu bu zekaya sahip bireylerin doğa eğitiminde büyük bir verimlilik sağlar.

zati erbaş

Doğa Okulu

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir