Blog

12 Şubat 2008

Karışık Ormanların Biyolojik Çeşitliliğe Etkisi

Kış mevsiminde karışık ormanlarda kavak ağaçlarının olduğu bölgelerde sıkça rastlanan tavşan dışkıları, doğal işleyişi anlayabilmek için ip uçları oluşturmaktadır. Fotoğraf, tavşanların kış beslenme ortamları hakkında sağlıklı bilgi edinmemizi sağlamaktadır. Karışık orman dokusu içerisinde yer alan Kavaklık alanlar, kış mevsiminde tavşanlar için besin stokları oluşturur. Bu sevimli canlıların korunması karışık ormanların çoğaltılması ve korunması düşüncesiyle doğrudan ilişkilidir.

Karışık ormanlarda biyolojik çeşitlilik tek tip orman alanlarına göre daha fazladır. Bunun nedeni, pek çok canlı için beslenme ve barınma ortamı oluşturmasında yatmaktadır. Sanayi tipi orman üretim alanları ise doğal yaşam için birer tehdide dönüşebilmektedir. Tek tip haline gelen alanlar kısırlaşmakta ve biyolojik çeşitlilik azalmaktadır.

Ne yazık ki, doğal yaşamı koruma algımız, korunması istenenin izole edilmesinden öteye gitmez. Sınırlandırılmış alanlara hapsedilen canlılar, oluşacak genetik kirlilik yüzünden sonun başlangıcına hızla gelir. Doğal kaynak alanları, bölünmüş ormanlar nedeniyle, çitler ile çevrilmiş olmasalar bile, yollarla sınırlandırılmıştır. Korunma güdüsüyle bu küçük orman alanlarından çıkamayan canlıların gen havuzu da çitle çevrili olanlar kadar tek düzedir.

Doğa kendi çözümünü üretemez hale getirilmektedir. Genetik olarak seçilmiş olmayan bireylerin oluşturduğu topluluklardan “vahşi yaşam” olarak söz edilemez. Ekoturizm adı altında, tanımıyla bağdaşmayan etkinliklerde vahşi yaşamla kurulacak ilişki, koruma alanlarında oluşacak nesillerin doğal davranış biçimlerinden uzaklaşmasına neden olabilmektedir.

Sorunun çözümü, “yaşama hakkı”na duyulacak saygıdan geçer. Vahşi yaşama duyulacak saygı, yaşam alanlarının olduğu gibi korunması düşüncesini de beraberinde getirecektir. Bu sayede canlılar özgürce üreyebilecek, doğal döngü sağlıklı bir biçimde işleyebilecektir.

zati erbaş

Genel

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir