Etiket Arşivi: Çoklu Zeka Kuramı

11 Şubat 2008

Çoklu Zekanın Geliştirilmesinde Doğa Yürüyüşü Sporu

Ülkemizde son yılların popüler spor dallarından biri “doğa yürüyüşü” sporudur. Bunun nedeni her ekonomik gelir gurubu ve her yaştan katılımcı tarafından yapılabiliyor oluşunda gizlidir. Ülkemizde oluşturulan ve uygulamaya çalışılan çevre politikalarının insan merkezli olmadığı bilinen bir gerçektir. Bu durum doğa kullanımını sürdürülebilir olmaktan salt tüketme biçimine dönüştürmektedir.Doğa eğitimi konusunda ülkemizde sistemli bir çalışma yoktur. Bilindiği […]

Doğa Okulu
11 Şubat 2008

Doğa Yürüyüşlerinde Matematiksel-Mantıksal Zekasının Geliştirilmesi İçin Öneriler

Doğal döngü nasıl işliyor. Çoklu zeka kuramı içerisinde yer alan guruplarının bu soruya verdiği yanıtlar farklı olacaktır. Matematiksel zeka, soyut sembolleri etkili kullanabilmesi ile kendini gösterir. Sebep-sonuç ilişkisi kullanarak oluşumu-işleyişini irdeleme ve mantık yürütme bu zeka biçimine sahip olanların genel özelliğidir. Mantıksal düşünme biçimi, veri toplam, sonuç çıkarma ve hipotez kurma yeteneğidir. Doğa yürüyüşü matematiksel-mantıksal […]

Doğa Okulu
7 Şubat 2008

Doğa Yürüyüşlerinde Dilsel-Sözel Zekanın Geliştirilmesi İçin Öneriler

Dilsel-sözel zekanın doğa yürüyüşleri ile geliştirilmesi, yaşamsal döngünün algılanması ve yorumlanması konusunda büyük yararlılıklar sağlar. Doğa korumada en önemli adımlardan biri olan farkındalık algısı bu sayede hızla geliştirilebilir. Kendimizi en kolay nasıl ifade ediyoruz. Şüphesiz bu soruya verilen yanıt konuşaraktır. Ana dili iyi kullanma becerimiz kendimizi ifade etme ve karşımızdakini anlama kapasitemizi arttıracaktır. Dildeki bu […]

Doğa Okulu
6 Şubat 2008

Doğa Yürüyüşlerinde Doğa Zekasının Geliştirilmesi İçin Öneriler

Zorlu kış koşullarında yapılan her yürüyüş doğa zekasının geliştirilmesine büyük bir katkı sağlar.”Doğa zekası” ile tanımlamaya çalıştığımız şey; doğal döngü içerisindeki tüm canlıların evrimsel süreç içerisindeki gelişimleri hakkında düşünme becerisidir. Geliştirme sürecinde temel kullanım aracının doğa oluşu, iklimsel koşulların birincil planda değerlendirilmesi gerektiği anlamını taşır. Zor ya da kolay koşullar, doğada savunmasızlık durumu, doğal güzelliklerin […]

Doğa Okulu
5 Şubat 2008

Doğa Yürüyüşlerinde Görsel Zekanın Geliştirilmesi İçin Öneriler

Süresi ve koşulları belirlenmiş bir kış yürüyüşünü yaşamak, pek çoğumuz için bir farkındalık üretme biçimidir. Bu sayede kent yaşamının getirdiği olumsuzlukların etkilerinden kolayca kurtulma şansını yakalarız. Aile ve iş yaşamımızdaki verimliliğin arttığının da gözlenmesi hiç zor olmayacaktır. Doğanın iyileştirici gücü bizi, biz fark etmeden onarabilmesinde yatmaktadır. Yapılması gereken, doğa ile uyumlu bir birliktelik gerçekleştirmektir. Kış […]

Doğa Okulu