Telif Hakları

Bu sitenin tüm içeriği; fotoğraflar, metinler,  teknik ve bilimsel çizimler, sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; tasarımın bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere yalnızca Zati ERBAŞ’a ait olup, halen mevcut ve yürürlüğe girecek tüm T.C. Mevzuatı, Iluslararası Telif Hakkı ve Marka Yasaları ve Uluslararası Sözleşmeler ile koruma altındadır.

Yukarıda sayılan unsurların Zati ERBAŞ’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.